Jog, Etika

A szerző védelme

2010. 06. 04.

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

6. §
A szerző védelme

6.1. Sérti az újságírói etikát, aki másnak a szellemi termékét sajátjaként teszi közzé vagy tünteti fel (plágium). Kimeríti az etikai vétség fogalmát, aki
– szerzőként tudatosan mást tüntet fel;
– más szellemi termékét eltorzítva idézi, a torzítást valóságosnak tüntetve fel;
– a szerző beleegyezése nélkül közli alkotását, vagy megváltoztatja annak tartalmi elemét, illetve egyetértése nélkül azt méltatlan környezetbe helyezi;
– más által felkutatott, közzétett és eredetinek számító témát, a forrásra való hivatkozás nélkül, sajátjaként ad közre;
– más sajtóorgánumban megjelent és nagy érdeklődést kiváltó témával úgy foglalkozik, hogy az eredeti sajtóforrást, szerzőt nem jelöli meg. Újabb tények feltárása sem teszi mellőzhetővé az „ősforrás” megjelölését.

6.2. A szerző a művét nem adhatja át közlésre egy időben több szerkesztőségnek, illetve nem kérheti a másodközlést úgy, hogy e tényt nem jelzi. A szerkesztőség részéről átvett kézirat, fotó, egyéb képi illusztráció, hang- illetve videó anyag elfogadásáról, közlésének szándékáról 15 napon belül, de mindenféleképpen az elavulás előtt értesíteni, tájékoztatni kell a szerzőt.

6.3. A szerzőt megilleti a felvett név használatának joga. Szerzői felvett név választásánál más újságírókra is tekintettel kell lenni. Névazonosság esetén, a pályán régebben tevékenykedő szerző kérésére az új kolléga kötelessége, hogy más nevet vagy megkülönböztető jelet használjon.


« Előző cikk
Következő cikk »
A visszaélés tilalma
www.muosz.huA Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján. ...
Helyreigazítás
www.muosz.huA Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján. ...