Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, és Közösségi Oldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Üzemeltető:
Journality Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 44. I. em. 2.
Adószám: 22667922-2-41.
cégjegyzékszám:01-09-938189
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság

A "Felhasználási feltételek" 2010.10.01-től visszavonáig érvényes. A szerződés nyelve: Magyar

Szerzői jogi nyilatkozat
Azzal, hogy belép a journality.hu oldalaira, elfogadja az alábbi feltételeket:
A journality.hu weboldal a Journality Kft. (továbbiakban: Tulajdonos) szellemi tulajdona.  
A Tulajdonos fenntart magának valamennyi - az oldal bármely részének bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos - jogot.
A journality.hu weboldal teljes egészében, az azon található reklámokkal és hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. E körben a Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását, illetve arra kötelezést és a jogsértésből eredő kárának megtérítését.
A Tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - a felhasználó merevlemezre mentheti vagy kinyomtathatja, azonban az így rögzített részek további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára nem jogosult.
A weboldalon található, a forrás megjelölésével közzétett (átvett) tartalmak az eredeti szerző/tulajdonos engedélyével, illetve a rájuk vonatkozó felhasználási feltételek szerint használhatók fel. Ezek a tartalmak minden esetben a tulajdonos előzetes engedélyével vagy szabad felhasználás keretében kerülnek közlésre.
A weboldalról származó értesülések a Tulajdonossal történt előzetes egyeztetést követően felhasználhatók, azzal azonban, hogy
    - a felhasználó nem módosítja az eredeti információt
    - a lapra utaló egyértelmű hivatkozást valamennyi közlés esetén feltünteti.
A journality.hu oldalaiból bármely részt kivágni, az így megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos a Tulajdonos előzetes, írásos engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azt technikai művelet segítségével - akár változatlan formában - a nyilvánossághoz újraközvetíteni.
A weboldal pontos és hiteles tájékoztatásra törekszik, azonban a közzétett információk hiányosságaiból vagy pontatlanságából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállal felelősséget; különösen áll ez az átvett tartalmakra, valamint a Képzések és Pályázatok menüpont alatt közzétett információkra, ajánlatokra, tájékoztatókra, valamint a weboldalon megjelenő hirdetésekre. A más oldalakra mutató hivatkozások alatt található tartalmakért a Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal.
Törvények, rendeletek:
•    Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló, 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet - itt megtekinthető
•    A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény - itt megtekinthető
•    A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet - itt megtekinthető
A beküldők nem kerülnek az oldal üzemeltetőjével semmiféle alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban, és a cikkekért semmilyen ellentételezést nem követelhetnek.
 
Adatkezelés
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációra van szükségük. A regisztrációval Ön elfogadja az alábbi feltételeket:
 
A regisztráció során tudomására jutott információkat a Journality Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) bizalmasan, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) és egyéb hatályos jogszabályok előírásait szem előtt tartva kezeli; úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. –itt megtekinthető
 
A felhasználó által kötelezően megadandó adatok (nicknév, lakóhely – település szerint – és születési év) köréhez az oldal valamennyi felhasználója hozzáférhet.
Az adatokat határozatlan ideig tároljuk, ön kérheti törlését a rendszerből: r.gabor@journality.hu emailcímen.
 
A webshop használatához, és hogy a megrendelt csomagot a megfelelő címre tudjuk eljuttatni, és a számlát ki tudjuk állítani, elengedhetetlen néhány részletbe beavatnia minket. Ezek az információkat az oldalon nem láthatóak semmilyen formában. A megrendelések teljesítéséhez szükséges - alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva - a Journality Kft. a kezelt adatokat másnak nem adja ki.
Tájékoztatjuk, hogy az oldalon való adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 
A felhasználó hozzájárul, hogy az oldal üzemeltetője az általa fontosnak tartott információkat email-ben, a felhasználó által regisztrált email címre elküldje.
 
A felhasználó az adatok közlésével hozzájárul ahhoz, hogy - abban az esetben is, ha azokat az Adatkezelő a felhasználó rendelkezése szerint nem, vagy nem a felhasználók teljes köre számára teszi hozzáférhetővé -  közölt adatait az Adatkezelő az Avtv., valamint az egyéb hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezelje, tárolja, valamint statisztikai célra felhasználja, és az adatokból (vagy azok meghatározott köréből) készült statisztikát az egyes felhasználók egyedi azonosítására alkalmatlan módon nyilvánosságra hozza vagy harmadik személynek átadja.
 
Az Adatkezelő a felhasználók személyes és egyéb adatait, egyedi elérésére alkalmas adatait - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél számára nem adja át.
 
Hírlevelek
A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, mely megtehető mind a regisztráció során, mind az oldalra történő bejelentkezés után.
A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján NAIH-57972/2012. nyilvántartási számon a Journality Kft.-t nyilvántartásba vette.
Az adatkezelőnek a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az
érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetnie [Infotv. 68. § (6)].

Amennyiben bármivel kapcsolatban további kérdése merülne fel, akkor kérjük, hogy keresse meg ügyfélszolgálatunkat e-mail-ben (rendeles@journality.hu) vagy a 0670/555-98-71 -es telefonszámon.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak
részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
Az oldalon Google hirdetések is megtalálhatóak. https://www.google.com/adsense/login/hu/
Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján.
A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket A Journality lapjain és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.
A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát, ha felkeresik a hirdetésleiratkozási oldalt, a következő oldalon:  http://www.google.com/privacy_ads.html
A felhasználók leiratkozhatnak e cookie-k némelyikéről (ha nem is mindegyikéről) a Network Advertising Initiative leiratkozási webhelyén: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
 
Felhasználási szabályzat
A journality.hu weboldal szolgáltatásainak igénybe vétele során tilos minden olyan magatartás, amely a hatályos magyar vagy nemzetközi jogszabályokba ütközik.
A felhasználó az oldalra általa választott névvel regisztrálhat, amely azonban nem ütközhet jogszabályba, nem sértheti a közerkölcsöt vagy más személyek személyiségi illetve kegyeleti jogait.
Tilos a weboldalon olyan tartalom közzététele, vagy hozzászólás írása, amely jogszabályba ütközik: így különösen szerzői, személyiségi, kegyeleti vagy egyéb jogot sért, bűncselekményt vagy arra történő felbujtást valósít meg; közerkölcsöt sért, alkalmas kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozást vagy félelmet kelthet, nemi, faji, vallási vagy nemzetiségi ellentéteket szít, mások magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarja, illetve meg nem engedett reklámot vagy kereskedelmi ajánlatot tartalmaz. Tilos továbbá valótlan vagy megtévesztő tény, adat, illetve a titokvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozó adat közlése, továbbá más személy adatainak sajátkénti megadása.
A felhasználó által megadott adatok valóságtartalmáért, az ebből, illetve a felhasználók által közzétett vagy közölt tartalmak, adatok, hozzászólások jogsértő, valótlan vagy megtévesztő voltából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállal felelősséget, az ilyen jellegű tartalmakat indoklás nélkül eltávolítja.
 
Cikkek, képek, képsorozatok beküldése:
A journality.hu oldal Magazin aloldalának egyes részeiben regisztrált felhasználói írásait, képeit, zenéit, videóit jteszi közzé. Minden esetben közlésre kerül a szerző igazi, vagy választott művészneve, a szerző döntése alapján. A képet, vagy cikket beküldő szavatolja, hogy az általa küldött anyag a saját alkotása, nem sért érvényes jogszabályokat, nem tartalmaz büntetőjogi következményekkel fenyegető tartalmakat, és nem sérti harmadik személy szerzői vagy személyiségi jogait. Amennyiben harmadik fél mégis igényt támasztana jogainak megsértése miatt, vagy a Journality Kft. ellen büntetőjogi eljárás indulna, úgy a beküldő az oldal üzemeltetőjét mentesíti minden erre vonatkozó igény alól, beleértve a jogi képviselettel felmerülő költségeket is.
Anyagot beküldeni elektronikus úton, a regisztrációt követően az adatlapra való bejelentkezés után lehet. A tulajdonos nem köteles a hozzá beküldött anyagokat megjelentetni. Nem áll módunkban minden cikket főoldalon elhelyezni. Az írások, vagy képsorozatok elküldésével a beküldő megbízza a Journality Kft-t, hogy terjessze művét. Kijelenti, egyetért azzal, hogy a Journality Kft. jogosult a művet egészben vagy részben felhasználni szerkesztői és reklámcélokra, a szerző ezzel szemben nem léphet fel anyagi követeléssel. A szerző előtt ismeretes hogy művének terjesztését a Journality Kft. végzi, tartalmilag és térben korlátlan felhasználási jogokkal bízza meg az oldal üzemeltetőjét, határozatlan ideig. A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy nyomós indokból azonnal eltávolítsa a tartalmat, előzetes figyelmeztetés nélkül.
 
Interjúk, riportok, tudósítások:
 A Journality Kft. feltételül köti a cikkek megjelenéséhez a benne nyilatkozók és megszólalók engedélyének meglétét, és ezen személyek tudatában kell legyenek hol jelenik meg az írás, valamint ismerik a kész anyag teljes tartalmát.
 
Fényképek, fotósorozatok:
 A képek beküldője maga köteles beszerezni a fotókon szereplő személyek beleegyezését képük közzétételéhez, kivéve, ha a Journality Kft birtokában vannak a beleegyezések. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy az anyag használata sértheti az ábrázolt személynek a képmásához fűződő jogát, illetve harmadik személyek egyéb jogait. Ha a beküldővel szemben bármilyen jogi igényt támasztanak, köteles haladéktalanul értesíteni az oldal üzemeltetőjét.

Journality Projektek
A Journality.hu szerződött partnereivel projekteket ír ki. A projektekre Journality regisztrációval, vagy Facebook fiókkal rendelkező személyek tudnak jelentkezni.

A projekt kiválasztott nyertese, a Partner felajánlásából tárgynyereményben részesül, illetve eljuthat koncertekre, múzeumokba, sporteseményekre, premier előtti vetítésekre, és egyéb megmozdulásokra is, térítésmentesen. A projektekre való jelentkezés és regisztráció ingyenes és semmire sem kötelez.

Kétféle projekt létezik:
Előzetes ajánló
esetén kizárólag a Journality szubjektív döntése alapján kerül kiválasztásra a Projekt nyertese.

Utólagos beszámoló/kritika esetén megegyezés szerint a Journality önállóan, vagy Partnerével együttműködve nevezi meg a nyertest. Az elbírálás szempontjai:
-Volt-e már beküldött írás
-Referenciák
-Részt vett-e már projectben
-Cikkek tartalma, terjedelme és minősége
-Rang

Journality és szerződött partnere fenntartja a jogot a projekt nyertes pályázójának kiválasztásában!

A projekt nyertesével regisztrációs email címén vesszük fel a kapcsolatot.

Kedvezménykártya és Sajtóigazolvány

Az igazolvány reprezentatív jellegű, nem hivatalos okmány. Mindenki, aki akkreditációt kap, saját szántából vesz részt az eseményen, és saját szántából tesz közzé anyagot később a journality-n, és anyagi követeléseket nem támaszt.
Rendelése esetén az alábbiak járnak automatikusan a klubtagsághoz:
-Egy évig felhasználható EDC logós Journality Sajtóigazolvány
-Hozzá tartozó Journality.hu nyakpánttal
-Gyémánt fokozat automatikusan
-Hozzáférhető extra tartalmak (tippek, tanácsok)

FONTOS! Csak regisztrált felhasználó igényelhet klubtagságot.

Az igazolvány reprezentatív jellegű, nem hivatalos okmány! A kártya tulajdonosa nem válik a Journality Kft. munkatársává, ezért a cég képviseletében semmilyen formában nem járhat el. Sajtóeseményeken való felhasználáshoz előzetes írásbeli hozzájárulás szükséges! A kártya funkciója a közösséghez tartozást, és a kedvezmények igénybevételét szolgálja.

Webáruház
Szállítási tarifa:

Országosan
csomag méretétől és súlyától függetlenül: 1500 Forint

Pick-Pack Pontban történő átvételkor: 800 Forint

A házhozszállítás értéke tartalmazza az utánvét költségét is.
Csomagolásért külön költséget nem számolunk fel.
A kiszállításban partnerünk a Magyar Posta Zrt.
 
Áru átvétel a vásárlás során megjelölt Pick-Pack Pontban:
Az üzletek többsége átlagban 08.00-20.00-ig vannak nyitva. Kérjük, mielőtt a csomagját átveszi, figyelmesen nézze meg, hogy az adott üzlet, ahova a csomagot rendelte, pontosan milyen nyitva tartással üzemel. Szombaton is van kiszállítás, tehát akár szombaton is átvehető az áru.
A boltok nyitvatartásáról itt tájékozódhat: http://www.pickpackpont.hu/Shops.aspx
 
Fizetési lehetőségek:
Utánvét: Általánosan, minden megrendelést utánvéttel küldünk el vásárlóinknak. A megrendelt termék(ek) árát, illetve a fuvarköltséget a vevő a csomag átvételekor a kézbesítőnek utánvéttel fizeti ki.
Amennyiben nem utánvéttel kívánja kifizetni a megrendelését, két további lehetőséggel élhet, amiről a megjegyzés rovatban értesíthet minket.
Átutalás: a kézbesítendő csomag számlájának végösszegét (termék érték + szállítási költség - esetleges kedvezmény) átutalja Erste számlaszámunkra. Az átutalás megérkezésének napján továbbítjuk a megrendelt terméket a kiszállítást végző partnerünknek, vagy partnerüzletünknek.
Számla számunk: Erste 11600006-00000000-41173062 (Megjegyzés rovatban tüntesse fel hogy így kíván fizetni!)
 
Megbizhatobolt.hu - Webáruház értékelő és véleményező rendszer.
Üzletszabályzat:
A szerződés tárgyául szolgál, a Journality Kft. a journality.hu néven üzemeltetett internetes áruházában található valamennyi árucikke és a hozzájuk kapcsolódó bármely szolgáltatása.
A journality.hu áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja és ismeri a jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a rendelés menetével. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a vásárló a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a journality.hu felelősséget nem vállal.
Csak elektronikus úton, az Interneten, a journality.hu weboldalon keresztül lehet vásárolni. Partnerüzleteinkben termékek értékesítése illetve átvétele csak személyre szólóan, előre egyeztetett formában történik.

Termék információ:
Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A journality.hu webáruházban csak, és kizárólag új termékeket értékesítünk. A termékekről megjelenő képek illusztrációk, azokban eltérések előfordulhatnak. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős.
Vételár:
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! A technikai hibából eredő tévesen feltüntetett árakért nem vállalunk felelősséget.

Akciós termékek:
Az "AKCIÓK" menüpont alatt található akciós termékek árából további kedvezmény nem adható.
A termékek addig számítanak akciósnak, ameddig az "AKCIÓK" menüpontban elérhetőek.
Az akciósként megrendelt termékeket, abban az esetben is akciós áron szállítjuk ki, amennyiben a szállítás időpontja előtt az adott termék kikerül az akciós termékek köréből.

Az elektronikus szerződéskötés lépései:
A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.
1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba
2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a
„vissza a termékekhez” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni,
ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Az „törlés a kosárból” gombra
kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség megadását követően
automatikusan frissül a kosár tartalma. Kosara tartalmát a jobb felső sarokban láthatja.
3. Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
4. Megrendelés
5. Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben
már regisztrálta magát akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem
szükséges regisztráció!
6. Az adatok megadását követően a " Megrendelés elküldése" gombra kattintva tudja
elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a
megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (Pl: a
készülék, vagy termék színét illetően)
7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
8. A beérkezett megrendelését telefonon vagy emailben minden esetben visszaigazoljuk,
illetve egyeztetjük az adatokat!
9.A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Journality Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

Cégünk a megrendeléseket a lehetőségekhez képest 3-7 munkanapon belül juttatja el vásárlóihoz a Lapker üzleteibe (Pick-Pack Pontok)az ország egész területén, illetve partnerüzleteinkbe. Mindig törekszünk a minimális átfutási idő (3 nap) elérésére, hogy minél előbb a termékekhez juthassanak, de az esetlegesen felmerülő, és rajtunk kívül álló okokért felelősséget nem tudunk vállalni.
A rendelések hétköznap és szombaton, napi rendszerességgel kerülnek kiszállításra. Minden munkanap délelőtt 10.00 óráig beérkező igényeket még aznap feldolgozzuk, így akár 72 órán belül hozzájuthat a kiválasztott termék(ek)hez.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
 
Áru átvétel:
A fent említett lehetőségek szerint, ez lehet házhozszállítás Budapesten, illetve személyes átvétel.
A szállításban szerződött partnerünk a Lapker Zrt. nyújt színvonalas segítséget. Pick-Pack pontban csak bontatlan csomagot tud átvenni, amennyiben sérülést, felbontást tapasztal, kérjük jelezze felénk elérhetőségeinken.
Az átvételt követően, a hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben bármilyen sérülést talál a csomagon, kérjük, még a szállító cég alkalmazottjának jelenlétében jegyzőkönyvben rögzítse, és cégünkhöz feltétlenül jutassa el. Amennyiben a kiszállított csomagban nem a megrendelt árut találja, kérjük, jelezze írásban vagy telefonon cégünknek.
 
Futárszolgálat esetén: A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye
át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén, újra küldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!
 
Készlethiány és előrendelés:
Készlethiány esetén 2 munkanapon belül értesítjük Önt a termék megérkezésének várható időpontjáról. Ekkor eldöntheti, hogy megrendelését előrendelésként kezeljük-e.
Előrendelését bármikor visszamondhatja, és az előrendelés visszamondásának semmilyen anyagi következménye nincs.
Amennyiben megrendelése tartalmaz készleten található és nem található terméket is, úgy az Önnel történő egyeztetés szerint járunk el. Igénye szerint megvárhatjuk amíg a hiányzó termék megérkezik, de kiszállíthatjuk a hiányzó terméket külön is.
Az esedékes szállításról minden esetben értesítést kap.
A Vásárló jogai és kötelezettségei:
A vásárló jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mail-ben (rendeles@journality.hu) vagy telefonon a journality.hu ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.
 
Elállás joga
A Vásárlónak 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A rendelet itt megtekinthető.
A vásárlót nem illeti meg az elállás joga: Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását
felbontotta. Az elállási jog indoklás (külön magyarázat nélkül) gyakorolható. Ezt megteheti megjelölt elérhetőségeinken, elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni, vagy a szándékot jelezni 8 munkanapon belül.
A Vásárló által visszahozott küldeményeket az átvétel helyének megfelelő Pick Pack Pont Árushelyen – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –a küldemény Vásárló általi átvételét követő nyolc (8) munkanapon belül a Vásárlótól kötelezően visszaveszi, és visszaszállítja - Vevői visszáru szállítási díj ellenében.
A visszáru díja: 500 Ft + ÁFA/ küldemény
A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.
A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából  eredő kárai megtérítését.
 
Fontos! Éves tagsági igazolvány rendelése esetén, mivel egyedi gyártási termékről van szó, a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot.

Garancia
Cégünk a gyártók által biztosított garanciális feltételek szerint jár el. Természetesen a hibás árut díjmentesen kicseréljük és az ismételt kiszállítás költségét cégünk állja. Termékekre gyártótól függően 12, illetve 24 hónap garanciát vállalunk.
Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.
Bontott, használt, sérült termék visszavásárlására a journality.hu, mint szállító, nem kötelezhető. Kérjük az eredeti számlát részünkre visszajuttatni szíveskedjenek.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy terméket kizárólag garancialappal együtt tudunk visszavenni vagy cserélni.
A journality.hu további szavatossági és jótállási felelősségére, valamint vitás esetekben a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. - itt megtekinhető
 
Felelősség korlátozása:
A journality.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a journality.hu áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe, tehát amikor a módosítás online megtalálható a journality.hu áruházban. Ez vonatkozik bármely módosítás életbe lépésére. Árváltozás esetén a változást megelőzően leadott megrendelés esetében a változást megelőző ár kerül felszámításra.
 
Minden résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A journality.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik.
 
Fórumra vonatkozó általános rendelkezések
A szolgáltatás igénybevételével Ön kifejezi, hogy mint felhasználó megértette, és elfogadja az alábbiakat:
  • A moderátorok feladataikat felkérés alapján végzik, feladatuk a fórum szabályzatának, alapelveinek betartatása, a nem megfelelő hozzászólások törlése.
  • A moderátorok által írt vélemények, üzenetek, hozzászólások nem feltétlenül tükrözik a Journality Kft álláspontját.
  • Az Adminisztrátorok és a Moderátorok fenntartják a jogot arra, hogy egyes hozzászólásokat töröljenek vagy átírjanak, akár indoklás nélkül is, továbbá a Szabályzat súlyos megsértése azonnali kitiltást von maga után, illetve a regisztráció törlését.
  • Journality Kft fenntartja a jogot a fórum használatának korlátozására, vagy a fórum megszüntetésére, amennyiben érdekei ezt kívánják.
  • A fórum üzemeltetése bármikor, saját hatáskörében megváltoztathatja a fórum szabályait, melyről itt, a szabályzatban ad tájékoztatást.
  • A fórum használata ingyenes. A Journality Kft fenntartja a jogot a fórum területein hirdetések elhelyezésére.
  • Az üzemeltetőnek joga van a regisztrációnál megadott e-mail címre üzeneteket küldeni a rendszer működésével kapcsolatban.
  • A megadott e-mail címeket viszont harmadik félnek nem adja ki. Kivéve, ha erre a törvény kötelezi.
  • A fórumozó maga választja a bejelentkezési/megjelenő nevet, önrendelkezési jogának gyakorlása során maga dönt arról, hogy milyen személyes adatát osztja meg másokkal, teszi hozzáférhetővé. Bármilyen, a valós személyisége felfedésére alkalmas egyéb személyes adatát, így valós nevét, elérhetőségét, munkahelyét, stb. az Avtv. alapján tilos bárki másnak nyilvánosságra hoznia

A Journality Kft. semmilyen üzleti vagy egyéb kapcsolatban nem áll a facebook.com-al vagy a googleval.

 
A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási szabályzatot egyoldalúan – a változásokat itt közzétéve – módosítsa.

A Journality Kft. nem vállal felelősséget a felhasználók által elhelyezett tartalom hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért és rendelkezésre állásáért, illetőleg a honlap használói által tanúsított magatartásért. Magunkra nézve a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlását fogadjuk el kötelezőnek.

Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát
változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

Google