Jog, Etika

ÖNSZABÁLYOZÓ ETIKAI IRÁNYELVEK

Tovább »


2010. évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény)

Tovább »


Rágalmazás/Becsületsértés

1978. évi IV. törvény - a Büntető Törvénykönyvről

Tovább »


Az információ joga, etikája

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

Tovább »


A visszaélés tilalma

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

Tovább »


A szerző védelme

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

Tovább »


Helyreigazítás

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

Tovább »


Valósághű tájékoztatás és lelkiismeretesség

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

Tovább »


A személyiség védelme

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

Tovább »


Újságírói szabadság, felelősség

www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.

Tovább »


MUOSZ Etikai Kódex

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (továbbiakban: MÚOSZ) e kódexének célja az etikus, tisztességes újságírói tevékenység megőrzése és elősegítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között. A kódex a MÚOSZ tagjaira nézve kötelező, alkalmazását, normáinak követését tagsági körén kívül is ajánlja a szövetség. A jogvitás ügyek elsősorban a bíróságok és más jogi fórumok elé tartoznak, de lehetnek etikai vonatkozásaik, amelyekre a kódex előírásai kiterjednek.

Tovább »


Személyiségi jogok

A személyhez és a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

Tovább »


Szerzői Jog

Tovább »


MURE Etikai Kódex

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének etikai kódexe a tagjai számára kötelező magatartási szabályok foglalata, összhangban a nemzetközi újságírói érdekvédelmi szervezetek, valamint a társszervezetek vonatkozó normáival. Célja a tisztességes újságírói magatartásnak az érvényesítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között. Az alább meghatározott követelmények az újságírói, szerkesztői, műsorszerkesztői, kiadói tevékenységekre, a tartalomszolgáltató szervezetekre egyaránt érvényesek. Ebből fakadóan a MÚRE etikai kódexe alapján a szervezet becsületbírósága indítvány nélkül is állásfoglalásokban fejezheti ki testületi véleményét az újságírói szakmai-etikai magatartásszabályok jelenségszerű áthágását észlelve.

Tovább »