Ki-kicsoda

Joseph Pulitzer

2010. 06. 02.
Joseph Pulitzer

Magyar származású újságíró, főszerkesztő, lapkiadó, rendkívüli sikereket ért el Amerikában. Nevéhez fűződik a sárga újságírás megjelenése, az első újságíró iskola megalapítása, valamint a legnívósabb újságírói szakmai díjat is az ő tiszteletére hozták létre.

 

Született Pulitzer József, Makón 1847, meghalt 1911-ban Charlestonban, Amerikában.
Újságíró, lapkiadó. A kalandvágya vitte Amerikába. 1864-ben érkezett meg az államokba, Bostonba, onnan vonattal ment fel New Yorkba, ahol kiderült hogy anyagi helyzete miatt nem tud továbbmenni Mexikóba. Ekkor csatlakozott az Unió seregeihez, Lincoln lovasezredéhez, ekkor mindössze 18 éves volt. 3 nyelven beszélt, magyarul, németül és franciául, de angolul alig. Szerencsére nem volt rá szüksége, ezredében szinte csak németek voltak. 8 hónapot töltött szolgálatban.
A háború után St. Louisban telepedett le. 1868-ban munkát kapott a Westliche Post-nál.  Feljegyzések szerint akár 16 órát is képes volt dolgozni egy nap. Beceneve „Joey a német „és „Joey a zsidó” volt.
1872-ben megvásárolta a The Post-ot 3000 dollárért, amit később saját lapjának alapjául használt fel, St. Louis Post-Dispatch-ez, ami a mai napig működő újság.
Csatlakozott a Republikánus Párthoz 1869-ben. Egyre nagyobb szerepet vállalt a politikai közéletben: részt vett az elnökválasztási kampányban, egy ideig még kongresszusi képviselő is volt 1884-ben, de hamarosan lemondott, mert nem tudta ellátni újságírói feladatait. Gondolkozását az idealizmus, patriotizmus és liberalizmus eszméi határozták meg.
1883-ban már vagyonos ember volt, országos napilappal rendelkező laptulajdonossá a New York-i The World megvásárlásával vált, amiért 346000 dollárt fizetett. Teljesen átformálta a lap arculatát, átváltott a botrányok bemutatására és szenzációkeltésre. 1887-ben felvette a híres oknyomozó újságírót, Nellie Bly-t. 1895-ben jelenteti meg a lapban Richard F. Outcault képregényét a „sárga kölyök”ről, ami a világ első színes képregénysorozata. Pulitzer újszerű szerkesztő módszereinek köszönhetően a New York World az Egyesült Államok legnagyobb példányszámú, legtekintélyesebb sajtóorgánumává nőtte ki magát, a kezdeti 15000es példányszámot 600000-re sikerült feltornázni. A függetlenség érdekében szakított a pártoknak elkötelezett sajtó hagyományával, így megőrizhette anyagi függetlenségét, nem vált zsarolhatóvá.
Ezt az időszakot leginkább William Randolph Hearst-tel folytatott példányszám háborúja jellemezte. Ekkor született meg a „sárga újságírás” fogalma, ami a botrány és szenzációhajhász sajtó gúnyneve. Feladta elveit a hitelességről és a tárgyilagosságról, mindezt a nagyobb példányszám elérésének reményében. Néhány óriási presztízsveszteséggel járó év után azonban rájött, hogy nem ez a járható út, és visszatért eredeti célkitűzéseihez.
Hitt abban, hogy szabad politikai rendszer nem létezhet sajtó nélkül. A következőképpen fogalmazta meg hitvallását: "Köztársaságunk és a sajtó együtt emelkedik fel, vagy bukik el. Az ügyes, érdek nélküli, közszolgálati szellemű sajtó, amely képzett intelligenciával tudja, mi a helyes és bátor azt megcselekedni is, képes megőrizni azt a közerényt, amely nélkül a nép kormányzata hamisság és utánzás. A cinikus, zsoldoslelkű, demagóg sajtó idővel ugyanolyan alantas népet teremt, mint amilyen ő maga. A hatalom a Köztársaság jövőjének építésére az újságírók eljövendő nemzedékeinek kezében lesz." Úgy vélte, hogy „a sajtó legfőbb küldetése nem csupán a hírközlés, hanem a közszolgálat”.
Mindig is szívesen adakozott közérdekű célokra. Véleménye szerint „az újságírást a meghatározó szellemi foglalkozások közé kellene sorolni; e hivatás jelenlegi, de még inkább jövendő művelőit pedig ösztönözni, felemelni, s gyakorlati módon képezni lenne szükséges…”. Ezért 1892-ben felajánlotta segítségét Seth lownak, a Columbia Egyetem akkori elnökének, a világ első újságíró iskolájának a megalapításához. Pulitzer rossz hírneve miatt ekkor még elutasították, az iskola csak halála után valósult meg, az Egyetemre hagyott 2 millió dollárból. Máig ennek az iskolának van a legnagyobb presztízse a világon, itt adják oda Pulitzer-díjat.
Kategóriái: Életmű, Újságírói alkotóközösségek, szerkesztőségek, Publicisztika, Képi megjelenítés, Cikk, cikksorozat, oknyomozó, tényfeltáró riport társadalmi-politikai eseményekről, jelenségekről, Külpolitikai elemző újságírás kategória, Rádiós riporteri, szerkesztői, műsorvezetői tevékenység, Televíziós szerkesztői, műsorvezetői tevékenység
Az általa létrehozott díj az egyik legnagyobb szakmai elismerésnek számít, 1917-ben osztották ki először. Fábry Pál, New Orleans-ban élő magyar üzletember 1988-ban alapíthatott egy külön Jospeh Pulitzer emlékdíjat a magyarországi újságírók számára.
forrás:wikipedia

 


« Előző cikk
Következő cikk »
Hugh HeffnerHugh Heffner
Amerikai újságíró, laptulajdonos és főszerkesztő. A Playboy alapítója, és a liberális értékrend élharcosa. ...
Hunter S. ThompsonHunter S. Thompson
Amerikai újságíró, író, politikus, a Gonzó-újságírás megteremtője. Élete és művei számos filmet inspiráltak, amik szintén ...