Keresés: újságíró etika

Online újságírói etika - Privát video - Youtube bejelentkezés után már láthatod is
Dean Wright a Reuters szerkesztője beszél az online újságíró etikai kötelességéről, és arról, hogyan maradhat valaki hiteles. Fordítás: www.journality.hu


Online újságírói etika
Dean Wright a Reuters szerkesztője beszél az online újságíró etikai kötelességéről, és arról, hogyan maradhat valaki hiteles.


Online újságírói etika
Dean Wright a Reuters szerkesztője beszél az online újságíró etikai kötelességéről, és arról, hogyan maradhat valaki hiteles.


Az információ joga, etikája
www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.


A visszaélés tilalma
www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.


A szerző védelme
www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.


Helyreigazítás
www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.


Valósághű tájékoztatás és lelkiismeretesség
www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.


A személyiség védelme
www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.


Újságírói szabadság, felelősség
www.muosz.hu A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Etikai Kódexe alapján.


MUOSZ Etikai Kódex
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (továbbiakban: MÚOSZ) e kódexének célja az etikus, tisztességes újságírói tevékenység megőrzése és elősegítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között. A kódex a MÚOSZ tagjaira nézve kötelező, alkalmazását, normáinak követését tagsági körén kívül is ajánlja a szövetség. A jogvitás ügyek elsősorban a bíróságok és más jogi fórumok elé tartoznak, de lehetnek etikai vonatkozásaik, amelyekre a kódex előírásai kiterjednek.


Etika
A gyakorlati filozófiának egyik ága, amely az erkölcsi parancsok érvényességének filozófiai megalapozásával foglalkozik. A normatív etika főleg azzal foglalkozik, hogy mi az erkölcsi jó, mi a helyes, mit kell tennünk, melyek a kötelességeink, mire törekedjünk. Például az újságíró etikai kötelessége őrizni a magyar nyelv, és a Magyarországon élő kisebbségek anyanyelvének szépségét, tisztaságát. lásd Etikai kódex


MURE Etikai Kódex
A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének etikai kódexe a tagjai számára kötelező magatartási szabályok foglalata, összhangban a nemzetközi újságírói érdekvédelmi szervezetek, valamint a társszervezetek vonatkozó normáival. Célja a tisztességes újságírói magatartásnak az érvényesítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között. Az alább meghatározott követelmények az újságírói, szerkesztői, műsorszerkesztői, kiadói tevékenységekre, a tartalomszolgáltató szervezetekre egyaránt érvényesek. Ebből fakadóan a MÚRE etikai kódexe alapján a szervezet becsületbírósága indítvány nélkül is állásfoglalásokban fejezheti ki testületi véleményét az újságírói szakmai-etikai magatartásszabályok jelenségszerű áthágását észlelve.