Keresés: Glossza

A diákokat lelövik, ugye?
Elismerem, mind a Tabuk nélkül, mind a Célok és módszerek sorozatban kissé elfogultan nyilatkoztam néhány dologgal kapcsolatban. Ezért a keserűségem hajtotta túlkapásomért kárpótlásul épp az imént kezembe került (vád)irat, szolgáltat kiváló táptalajt.


Az általános újságírás alapjai dióhéjban


Újságíró alapismeretekA glosszák eredete egészen az antik korig nyúlik vissza, a görög kultúrában nagy hagyománya volt. A szó eredeti jelentése: széljegyzet, megjegyzés, magyarázat.


Glossza
Szubjektív műfaj: Egy aktuális kérdéshez való hozzászólás rövid terjedelemben. Sokszor csípős megjegyzéseket tartalmazó írás, hangvétele ironikus, konfliktusos helyzetet, esetet dolgoz föl, írója a maga személyességével próbál eljutni az olvasóhoz, célja a szórakoztatás. Érveket sorakoztat fel az írás elején, majd túlzó, leleplező, gúnyolódó, humoros, és egy slusszpoénnal fejeződik be. Eredeti megfogalmazásokat és szavakat használ, szleng és dialektus is beépíthető.


Jegyzet
A tények margójára írt megfigyelés, gyakran egy adott hírre támaszkodik. Nyelvezete kötetlen, bár terjedelme kötött, akárcsak a glosszáé. Szintén szubjektív műfaj, a szerző véleményét, látásmódját, észrevételeit tükrözi. Hasonló a glosszához, bár az ironikus és a gúnyos elemeket részben mellőzi, bár nem mellőzi a szellemességet.


Publicisztika
Nyilvános közírás, illetve nyilvános közbeszéd. Az újságíró állásfoglalása egy adott témával kapcsolatban. Értelmezés és meggyőzés szándékával formált, a sajtóban nyilvánosságra hozott vélemény, olyan cikk, amelyben az egyes eseményeket magasabb, elvi, sokszor irodalmi szinten tárgyalja a szerző. A lényeg a VÉLEMÉNY, amit a publicisztikai újságírás elemei teljes mértékben tartalmaznak. Irodalomnak az az ága, amely a politikai és társadalmi élet kérdéseit közérthető formában tárgyalja. A jó publicista kritikus, és tükröt tart a mindenkori hatalommal szemben. A publicisztika körébe tartozik: kommentár, jegyzet, vezércikk, nyílt levél, glossza, kritika, recenzió, karcolat vagy tollrajz, esszé, vitacikk, hírfej, útirajz, karikatóra, sajtófotó.