Keresés: tudósítás

Újságíró alapismeretek


Kossuth Lajos
Az Országgyűlési tudósítások főszerkesztője, a vezércikk műfajának feltalálója, a magyar újságírás kiemelkedő alakja és államférfi.A tudósítás is lényegében hír, azonban mégis több annál. Szorítkozz csak a lényegre, és mellette igyekezd átadni a helyzet hangulatát, hiszen ezért vagy ott.


Beszámoló
Több a hírnél, átmenet a hír és a tudósítás között. Rövid, hírszerű, de mégis többet érzékeltet. (pl.: körülményről, helyszínről)


Hírügynökség
Kereskedelmi, egyes helyeken állami, hírszolgálati vállalat, amelynek fő feladata a sajtó friss hírekkel való ellátása. Biztosítja a hozzáférhetőséget minden olyan hírhez és tudósításhoz, amelynek ismerete szükséges a nyilvánosság számára az egyéni és közösségi jogok és érdekek megfelelő érvényesítéséhez. Céljuk mindenkit megelőzve elsőként közölni egy hírt. A hírügynökség helyi és külföldi tudósítókkal dolgozik, azokról a belföldi vonatkozású eseményekről tudósítanak, amelyek hírnek számítanak. Ők tehát hírforrásokkal dolgoznak, és ilyen értelemben bárki lehet hírforrás, felhívhatja a hírügynökséget azzal, hogy közölje, mi történik a környezetében.


Időszaki lap
Az időszaki lap a sajtótermékek egyik típusa. Az a napilap, folyóirat és egyéb lap, valamint ezek melléklete, amely egy naptári évben legalább egyszer megjelenik, azonos címmel és tárgykörrel kerül kiadásra, évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel van ellátva, és akár eredeti szerzői alkotásként, akár átvett fordításként az újságírói, az írói vagy a tudományos műfaj körébe tartozó írásművet (hírt, tudósítást, cikket, riportot, tanulmányt, verset, elbeszélést stb.), fényképet, grafikát, karikatúrát vagy rejtvényt közöl.


Interjú
Egy olyan beszélgetés két (vagy több) ember között, amelynek témája talán másokat is érdekelhet; a téma közérdeklődésre számot tartó legyen és nem utolsósorban aktuális. Az interjú lehet műfaj és lehet egy anyaggyűjtési módszer is. Így tehát az elkészült beszélgetésből később éppúgy születhet riport, mint tudósítás. Emellett az interjúban valamilyen módon megjelenik az újságíró személyisége. Fontos, hogy olyan embert kell megszólaltatni, aki hivatott egy adott témában nyilatkozni, vagy akinek a személye méltó arra, eléggé érdekes és fontos, hogy interjú készüljön vele.


Riport
Magas presztízsű műfaj, az újságírás és a szépirodalom között helyezkedik el. Amellett hogy leír pontos információkat, neveket, helyszíneket és ezeken kívül tartalmaz párbeszédeket, hangulatfestő elemeket is. Viszont semmilyen módon nem költhet, a riporter nem írhat le olyat alanyáról, ami azzal nem történt meg, vagy nem mondott el. Tényközlő vagy tényhangsúlyozó, de személyes színezetű élménytudósítás cselekményről, eseményről vagy személyről. Témaválasztásában mindenképpen valószínűsíthetőem közérdeklődésre számot tartó érdekes emberekről vagy eseményekről szól. A riporter kifejtheti személyes véleményét, ehhez bele kell merülnie a történetbe.


Tudósítás
Tényközlő műfaj. Ugyanúgy tartalmaznia kell az alapvető információkat, mint a hírnek. (vagyis hogy kivel, mikor, hol, mi történt) A tudósítás is lényegében hír, azonban mégis több annál. Amellett, hogy a lényegre szorítkozik, igyekszik átadni a helyzet hangulatát, hiszen a helyszínen tartózkodik. A tudósító a helyszínen van, saját személyével hitelesíti az általa továbbított hírt, beszámolót saját élményeivel egészíti ki.