OKJ

Alkalmazott Fotográfus


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga; párhuzamos oktatás esetén nyolcadik
évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai
végzettség
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
2. Elmélet aránya: 30%
3. Gyakorlat aránya: 70%
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben): 1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
Ha szervezhető, mikor: –
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges


OKJ képzés: igen
Képzés típusa: Egyéb

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Az alkalmazott fotográfus olyan alkotó gondolkodású szakfényképész, aki magas
gondolati és esztétikai színvonalon képes a legkülönbözőbb fényképfelhasználási
területekhez (reklám, illusztráció, riport, stb. akár nyomtatásban, akár elektronikus
megjelenítésben) kapcsolódó fényképészeti megbízások teljesítésére
El tudja végezni az analóg (ezüst alapú) fekete-fehér fotók laborálási feladatokat
Ismeri és magas színvonalon képes alkalmazni a digitális képfeldolgozás technikáját és
lehetőségeit
Szakszerűen képes instruálni analóg és elektronikus (digitális) fotólaboratóriumot
Az alkalmazott fotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és
művészettörténeti ismereteket sajátít el, hogy képes legyen tervezési és alkalmazott
fotográfiai feladatai megoldására.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0980-06 Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat
Feladatprofil:
Szakmai munkájához előtanulmányokat folytat, vázlatokat készít
Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti
ismereteit
Kialakítja, karbantartja portfólióját
0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek
Feladatprofil:
Tájékozódik a munkavállalás, illetve a vállalkozások aktuális gazdasági – jogi
feltételeiről
Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét
Kialakítja vevőkörét – piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres
Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat
Költségkalkulációt készít
Információs és adminisztratív tevékenységet folytat
Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart
0982-06 Kreatív szakmai tervezés
Feladatprofil:
Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg
Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot
Forrásanyagot, információt gyűjt a munkához
Tervet, vázlatot, makettet, virtuális 3D modellt készít vagy koncepciót alakít ki
Technikai- és anyagkísérleteket végez
Szükség szerint egyeztet a megbízóval, társtervezővel
Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít
Pályázatokon indul
1641-06 Fotótechnikai alaptevékenységek elvégzése
Feladatprofil:
Fotográfiai vegyszereket összeállít, kezel
Analóg negatív laborálást végez
Analóg pozitív (ff) laborálást végez
Analóg utómunkálatokat végez (retusál)
Analóg képet digitalizál
Digitális képet feldolgoz (módosít, retusál, nyomtat)
1642-06 A felvételkészítés előkészületeinek elvégzése
Feladatprofil:
Forrásanyagot, információt gyűjt a munkához
Tervet, vázlatot, makettet készít vagy koncepciót alakít ki
Modelleket válogat és szerződik velük
Meghatározza, biztosítja a fotografálás helyszínét
Meghatározza a meteorológiai elvárásokat
Elemzi a helyszín adottságait
Megfigyeli és értelmezi a fotografálandó eseményt
Beállítja, irányítja a modellt, szereplőt
Elrendezi a tárgyakat
Kontrollálja, beállítja a világítást
Értelmezi, befolyásolja, beállítja a szituációt
Meghatározza és beállítja a felvételi paramétereket
Meghatározza a képkivágást, komponál
1643-06 Esemény- és riportfénykép készítése
Feladatprofil:
Zsánerképet készít
Portrét, csoportképet készít
Esemény- és riportfotót készít
Fotóillusztrációt készít
Fotóesszét készít
1644-06 Alkalmazott fotográfia készítése
Feladatprofil:
Reprodukciót, dokumentumfelvételt készít
Tárgyfotót, csendéletet készít
Városképet, tájfelvételt készít
Glamour- és aktfelvételt készít
Reklámfotót készít
Lakossági fotószolgáltatást végez
1645-06 Képzőművészeti fotográfia készítése
Feladatprofil:
Technikai- és anyagkísérleteket végez
Képzőművészeti fotográfiát készít
1646-06 A fényképezés utómunkálatainak elvégzése – és a komplex fotográfiai
vizsgafeladat előkészítése
Feladatprofil:
Képeket válogat, szerkeszt
Képaláírásokat készít, kísérő szöveget ír
Képeket prezentál, a megrendelőnek átad
Képeket archivál
Szerzői- és munkajogi, pénzügyi adminisztrációt végez
Gyarapítja, frissíti komplex szakmai ismereteit
Karban tartja, frissíti felszerelését

Részt vesz a szakmai közéletben