OKJ

Fotóriporter


1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: –
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Elérhető kreditek mennyisége: –
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: –
Óraszám: 1000
3. Elmélet aránya: 40%
4. Gyakorlat aránya: 60%
5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges


OKJ képzés: nem
Képzés típusa: Levelező

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A nyomtatott sajtó termékeinek előállításában fontos szerepet tölt be a fotóriporter, aki tevékenységével lényegesen befolyásolja a lap arculatát, színvonalát, példányszámát. Munkájának célja a tájékoztatás vizuális oldalról való támogatása. Feladata, hogy a meglévő technikai eszközökkel a fotó sajátos kifejezésmódjával megörökítse, közvetítse életünk eseményeit.
Tevékenysége az újságírás hitelességét, naprakészségét, tényfeltáró jellegét erősíti azáltal, hogy a tájékoztatáshoz szükséges képi információt gyorsan, kreatív módon állítja elő a lapban való felhasználásra.
Részt vesz különféle közéleti eseményeken, ahol meg kell ragadnia és a fotó eszközeivel ki kell fejeznie annak lényegét, illusztrálva, sűrítve a hír vagy egyéb sajtó műfajú közlemény mondanivalóját.
Tevékenysége információgyűjtésből (riporteri munkából), valamint a megszerzett információnak a feldolgozásából, közölhető formában való rögzítéséből, szerkesztéséből áll. Általában valamely területre szakosodik, ezt érdeklődési köre és a szerkesztőségi szükséglet határozza meg.
Munkahelye lehet valamely lap vagy hírügynökség, cikkszolgálat, lehet önálló vállalkozó. Az újságírás rendszerint csoportmunka is. Ezért szükséges, hogy a fotós – miközben felelősséggel ellátja saját feladatát – részt vesz a szerkesztőségi közösség életében és a munkafolyamatok szerint kialakított munkacsoportok (,,teamek'') munkájában. Kapcsolatot tart és rendszeres konzultációt folytat a szerkesztőkkel, részt vesz a szerkesztőségi értekezleteken, javaslataival segíti a színvonalas, tartalmas tájékoztatást.
 
Az 54 321 01 0100 52 01 azonosító számú, Fotóriporter megnevezésű részszakképesítés
szakmai követelménymoduljainak azonosítója, megnevezése:
1555-06 A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása
Feladatprofil:
Betartja a munka-, baleset-, biztonság-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat
Újságot olvas
Rádiót hallgat
Tv-t néz
Tájékozódik az aktualitásokról, információt gyűjt
Kutatómunkát végez (könyvtár, internet, sajtó, film, fotóarchívum)
Értékeli a közönségtől érkezett leveleket
Szelektálja a nézői, hallgatói, olvasói témajavaslatokat, maga is témajavaslatokkal,
ötletekkel áll elő
Részt vesz a szerkesztőségi egyeztetésen, munkaértekezleten
Megszervezi a napi munkát
Megfogalmazza a műsor/média célját, meghatározza a célközönséget
Meghatározza a munkavégzés helyszínét (belső/külső)
Terepszemlét tart, kiválasztja a lehetséges interjúalanyokat, helyszíneket
Időpontot egyeztet a műsor/riport/interjú készítőivel
Időpontot egyeztet a műsor/riport/interjú alanyaival
Felkészíti a munkatársakat a feladat elvégzésére
1559-06 Az újságíráshoz, lapkészítéshez illeszkedő fotóriporteri tevékenység
ellátása
Feladatprofil:
Beállítja a modellt, környezetet, világítást
Megkomponálja a képet, a fényviszonyokat, a színeket, a távolságot, az élességet a
műfajnak megfelelően
Meghatározza a kép méretét egyeztetve a megrendelővel, képszerkesztővel,
lapszerkesztővel
Beszerzi a fotózáshoz szükséges anyagokat és eszközöket
Elkészíti a fotót, fotósorozatot
A fotóanyaghoz szöveget rendel
Együttműködik a képszerkesztővel, tördelővel, újságíróval, szerkesztővel
Retusál, digitálisan is javít, módosít
Karbantartja az eszközöket, kezeli az anyagokat, vegyszereket
Pontos fotódokumentációt vezet
Képeivel esztétikai hatásra is törekszik