Újságíró képzés

Móra Ferenc Általános és Középiskola

Iskola: Sajtótechnikus
OKJ képzés: igen
Képzés típusa: Nappali
Oktatás helyszíne: Győr
Képzés időtartama: 2 év

Sajtótechnikus – újságíró OKJ-s képzés a Széchenyi István Egyetem Szervezésében.
Képzési ág: Kommunikátor (OKJ száma: 55 213 01), ezen belül az elágazás megnevezése: Sajtótechnikus (azonosító száma: 55 213 01 0010 55 03)
Felvételi követelmények: A képzésben azok a tanulók vehetnek részt, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. A tanulók felvétele az érettségi eredmények figyelembevételével összeállított rangsor alapján történik.

A kommunikáció és a média területén dolgozó szakember képzése, aki a szorosan vett szakmai alapismereteken túl - gazdasági, jogi, kommunikációs, társadalomtudományi, művelődéstörténeti és idegen nyelvi ismeretek elsajátításával - olyan komplex tudás birtokába jut, amelynek alapján képes a közvéleményt tájékoztatni, információkkal, ismeretekkel ellátni, biztosítva a társadalmi érdek és vélemény különbségek megfogalmazását, szabad áramlását.
A képzés időtartama: két év. A hangsúlyosan gyakorlatorientált képzési programban az elmélet/gyakorlat aránya: 40% és 60%.

Különösképpen említésre méltó, hogy a szakmai gyakorlatok értékes kapcsolatok kialakítását teszik lehetővé a hallgatók számára a helyi sajtó valamennyi szereplőjével. Így különösen a Kisalföld napilap szerkesztőségével, a Revita TV szerkesztőségeivel, a Rádió 1, a Oxygen Media, a KÉK-Duna Rádió és az MR6 Stúdiójával. A hallgatóink részt vesznek a Városi hírlevél, stb. lapok szerkesztői munkájában, valamint rendszeresen megjelennek a városban működő on-line oldalakon is, pl.: Info-Győr stb. Gyakorlati helyek továbbá mindazok a cégek és hivatalok, ahol főállású PR, vagy sajtóreferens dolgozik, mint a Városháza, a Városi Könyvtár, a különböző szakmai Kamarák, vállalatok stb.

A képzés során elérhető kreditek mennyisége: 120, melyből továbbtanulás esetén a felsőoktatási intézményekben, 60 kreditmennyiségig, a szakon teljesítendő követelményekbe beszámítnak. A Széchenyi István Egyetemen a kredit beszámítására alkalmas alapképzési szakok:
- Gazdálkodási és menedzsment alapszak
- Kereskedelem és marketing alapszak
- Közszolgálati alapszak

A végzettség megszerzéséhez nyelvvizsga bizonyítvány szükséges.
Kihelyezett tagozatként működik a Móra Ferenc Általános és Középiskolában.
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás a kiállítási és kereskedelmi propaganda-ügyintéző, de sikerrel pályázhatják meg az újságíró, és egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozásokat. A képesítést megszerzők önkormányzatok, gazdasági egységek, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, civil és érdekvédelmi szervezetek alkalmazottjaként a belső és külső kommunikációs kapcsolatok felelősei lesznek.
További információk és jelentkezés:

www.felvi.hu