A könyvesboltokban vagy interneten böngészve szinte sokkot kaphat az, aki olyan könyvek után kutat, amelyek segítenek eligazodni a gyermeknevelés rejtelmeiben. Az ilyen jellegű könyvek közül külön „kategóriát” képeznek azok a kiadványok, amik arra vonatkozóan nyújtanak segítséget a lelkes szülőknek, hogyan neveljenek intelligens, erős, udvarias…sikeres felnőttet csemetéjükből.

Glenn Doman neve az elmúlt évtizedek alatt egybeforrt a különleges gyermeknevelési tanácsokat nyújtó bestseller kiadványokkal, mely sorozat a „Gyengéd forradalom” nevet kapta. A gyermekeink neveléséhez, képzéséhez útmutatóként szolgáló könyvek, módszerekben lehet hinni, de el is lehet azokat utasítani legyintve rá, hogy „badarság”. Akár egyik, akár másik táborba tartozik a kedves olvasó, jelen cikkünk tárgyát képező könyv, a „Hogyan sokszorozzuk meg gyermekünk intelligenciáját?” mindenképpen érdekes és tanulságos, érdemes tehát egy próbát tenni vele. Én megtettem, és nem bántam meg. A könyv borítóján szerepel, hogy több, mint 1 millió nyomtatott példányban jelent meg eddig, és több tucat nyelvre fordították már le világszerte. Talán nem véletlenül.

A „Gyengéd forradalom” kifejezés nem takar mást, mint a szülők gyermekeikről alkotott véleményének, és a hozzájuk való viszonyulásnak, gondolkodásnak a megreformálását, úgynevezett forradalmát. A szerzők szerint ez a forradalom azért „gyengéd”, mert nem fegyverrel és vérrel vívják, hanem az emberi elme és lélek eszközeivel. Olyan forradalom ez, amely Domanék szerint az egész világot, és a jövő generációit fogja megváltoztatni.

De hogyan is sokszorozzuk meg gyermekünk intelligenciáját? Nos, aki konkrét választ vár a 273 oldalas könyvtől, az valószínűleg csalódni fog! Glenn Doman fizikoterápiából szerzett diplomát a pennsylvaniai egyetemen 1940-ben, majd a gyermekek agykutatásával foglalkozott. 1955-ben megalapította az Institute for the Achievement of the Human Potetial intézetet, ahol átlagos, illetve valamilyen okból sérültnek született vagy azzá vált kisbabák és gyermekek képességeinek, intelligenciájának fejlesztésével foglalkoznak. Az intézet jelenlegi vezetője az alapító leánya, Janet Doman, közös kutatási eredményeikre alapozva pedig e két szakember megalkotta a „Hogyan sokszorozzuk meg gyermekünk intelligenciáját?” című könyvet.

A kiadvány szakít a megszokott nevelési tanácsokat tartalmazó kötetek alaptézisével, miszerint gyermekünkkel bánjuk úgy, mint gyengébb képességű, fejletlen emberrel. A Doman-módszer és egyben a könyv alapja az a feltételezés, hogy már újszülött gyermekeink is ugyanolyan tanulási és értelmi képességekkel rendelkeznek, mint szüleik, ráadásul sokkal befogadóbbak az új információk felé, hiszen ez túlélésük alapja, minél rövidebb idő alatt minél több tudást magukba szívni. A szerző eddigi tapasztalatainak konzekvenciájaként azt a következtetést vonta le, hogy biológiailag gyermekeink túlélési programja születésüktől 7 éves korukig lehetővé teszi, hogy olyan mennyiségű adatot, információt magukba szívjanak, amire egy felnőtt szinte képtelen vagy csak nagy nehézségek árán. Már az első fejezetekben megfogalmazódik, sőt a szerző ki is mondja, minden kisbaba zseni! Olyan zsenik ők, akik fejletlen és védtelen testben elképesztő tanulási képességekről tesznek tanúbizonyságot.

Kutatásai során Glenn Doman eljutott Japánba, ahol olyan kétévesekből álló csoporttal találkozott, akik profi szinten tudtak hegedülni vagy éppen 6-7 nyelven írtak-olvastak! Ezek a tapasztalások, és a kutatótársakkal folytatott folyamatos információcsere eredményeképpen alakult ki a világszerte ismert és elismert Doman-módszer, mellyel a szellemileg sérült gyermekek intelligenciáját is sikerült sokszor átlagos, vagy átlag feletti színvonalara felfejleszteni.

A könyv írója szerint az IQ csalóka adat, nem a valódi intelligenciát, értelmi képességeket méri, azt csupán komplexebb módon lehet tesztelni, hiszen Doman szerint nem csak valóban intelligens, de a felnőtt életben sikeres emberek nevelése is a cél. Az intézet és annak munkatársai által kidolgozott módszer alapján az alábbi tényezők határozzák meg egy gyermek fejlesztésének lehetőségeit és egyben korlátait:

  • Az emberi fajtól és konkrétan a szülőktől örökölt gének
  • A gyermekember élettere, környezete
  • Életünk első 6 évében alkalmazott nevelési módszerek.

A könyv külön fejezeteket szentel annak, hogy gyarapítsuk különböző kártyajátékokkal és észrevétlen számonkéréssel gyermekeink enciklopédikus és matematikai tudását. Ezek a fejezetek talán a könyv legkonkrétabban megírt részei, hiszen a kiadvány többi részében csupán általánosságok kerülnek megfogalmazásra. Ez a „Hogyan sokszorozzuk meg gyermekünk intelligenciáját?” legnagyobb előnye és egyben legnagyobb hátránya is. A vásárló a tanulmánytól azt várja, hogy szinte program-szerűen konkrét utasításokat, pontról-pontra szedett módszereket tartalmaz, melyet, ha pontosan végrehajtanak, a végeredmény egy sikeres, intelligens és kiegyensúlyozott felnőtt lesz. Ez az az elvárás, amit a könyv nem teljesít, ellenben gondolkodásra, szemléletváltásra hív fel és egyben ösztönöz. Talán ez az az érték, amivel Glenn és Janet Doman munkája többet nyújt az átlagos gyermeknevelési könyveknél: egy új megvilágításba helyezi a szülők és gyermekeik kapcsolatát és az egymáshoz fűződő viszonyát.